اولین بار لیگ شبیه‌سازی سه بعدی در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از مسابقات شبیه‌سازی فوتبال در روبوکاپ برگزار شد. پیش از آن، شبیه‌سازی فوتبال شامل مسابقه‌های دو بعدی و مربی(و ارائه ابزارهای گرافیکی) بود. تیم‌های شبیه‌سازی دو بعدی به سطوح بالای تصمیم‌گیری می‌پردازند که استفاده از آن‌ها در روبوت‌های فوتبالیست با محدودیت‌های سخت‌افزاری به راحتی امکان‌پذیر نیست. شبیه‌سازی سه بعدی با هدف نزدیک کردن این دو به هم پدید آمده است.

در نسخه‌ی حاضر شبیه‌ساز سه بعدی هر تیم شامل ۱۱ روبات شبیه‌سازی شده می‌باشد. این روبوت‌ها مدل شبیه‌سازی شده‌ی روبوت‌های نائو هستند. شبیه‌ساز فیزیکی قوانین فیزیکی مانند شبیه‌سازی مفاصل، وزن و اصطکاک را شبیه‌سازی می‌کند. هر تیم شبیه‌سازی فوتبال شامل یک مجموعه چند عامله از بازیکنان است که به‌طور مستقل تصمیم‌گیری می‌کنند.

قوانین

رئیس کمیته‌ی فنی:

هدایت وطن‌خواه، ایران

اعضای کمیته‌ی فنی:

آرمین ایلدرمی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

مهدی همدرسی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

محمد رازقی، دانشگاه صنعتی شریف، ایران

پگاه معتکفی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران

جدول زمان بندی

Farvardin 19th
April 7th
8:00 _ 10:00

 Test + Upload for Seeding round10:15 _ 12:15   Seeding round


12:15 _ 12:30   Upload for Round 1


12:45 _ 14:45   Round 1


15:00 _ 17:00   Team Presentations


17:00 _ 17:45   Upload for Round 2


18:00 _ 19:30   Round 2
Farvardin 20th
April 8th
8:00 _ 9:00   Upload for Goalie Challenge + Pass Challenge


9:00 _ 10:45   Goalie Challenge + Pass Challenge


11:00 _ 12:00   Upload for Semi Finals


12:15 _ 12:45   Semi Finals


13:00 – 13:45   Upload for Finals


14:00 _ 14:30   Finals

تیم های پذیرفته شده

  نام تيم سرپرست تيم وابستگى كشور
1 UT Austin Villa Patrick MacAlpine University of Texas at Austin United States
2 Miracle3D Fan Wang Hefei Normal University China
3 Apollo3D Zhiwei Liang Nanjing University of Posts and Telecommunications China
4 Strive3D Xuhui Jiang Shanghai University China
5 BehRobot3D Ali Ahmadi Islamic Azad University Of Isfahan Iran
6 Nexus3D Mahdi Abolfazli Esfahani Ferdowsi University of Mashhad Iran
7 KylinSky3D Fan He Hohai University Wentian College China
8 Invictus3D Farzad Jafari Shahid Beheshti University Iran
9 Sainty3D2016 xiaoqin Zeng Hohai University China

تیم های پیش ثبت نام کننده

  نام تيم سرپرست تيم وابستگى كشور
1 Mid_Phoenix Mohammad Farhadi Amirkabir University of Technology Iran
2 UT Austin Villa Patrick MacAlpine University of Texas at Austin United States
3 Sainty3D rongyi he Hohai University China
4 Miracle3D Fan Wang Hefei Normal University China
5 Apollo3D Zhiwei Liang Nanjing University of Posts and Telecommunications China
6 Strive3D Xuhui Jiang Shanghai University China
7 BehRobot3D Ali Ahmadi Islamic Azad University Of Isfahan Iran
8 Nexus3D Mahdi Abolfazli Esfahani Ferdowsi University of Mashhad Iran
9 KylinSky3D Fan He Hohai University Wentian College China
10 Invictus3D Farzad Jafari Shahid Beheshti University Iran
11 Sainty3D2016 xiaoqin Zeng Hohai University China
12 AIUT Maziar Palhang Isfahan University of Technology Iran

نتایج

Day 1

Day 2

Log files are available at: http://80.191.216.8/3d/logs/

 

Seeding Round

Group A

Strive3D Kylinsky3D Invictus3D Sainty3D
Score Goal Diff Rank
Strive3D
0 – 2 0 – 0 0 – 4
1 -6 4
Kylinsky3D 2 – 0
1 – 0 0 – 1
6 2 2
Invictus3D 0 – 0 0 – 1
0 – 2
1 -3 3
Sainty3D 4 – 0 1 - 0 2 – 0

9 7 1Group B

UTAustinVilla Miracle3D Apollo3D Nexus3D
Score Goal Diff Rank
UTAustinVilla
7 – 0 4 – 0 6 – 0
9 17 1
Miracle3D 0 – 7
0 – 8 0 – 1
0 -16 4
Apollo3D 0 – 4 8 – 0
2 – 0
6 6 2
Nexus3D 0 – 6 1 – 0 0 – 2

3 -7 3

Round 1

Group A

Sainty3D Apollo3D Invictus3D Miracle3D
Score Goal Diff Rank
Sainty3D
0 – 3 3 – 0 2 – 0
6 2 2
Apollo3D 3 – 0
7-0 8 – 0
9 18 1
Invictus3D 0 – 3 0-7
1-1
1 -10 4 (Coin Toss)
Miracle3D 0 – 2 0 – 8 1-1

1 -10 3 (Coin Toss)Group B

UTAustinVilla Kylinsky3D Nexus3D Strive3D
Score Goal Diff Rank
UTAustinVilla
5 – 0 5 – 0 7 – 0
9 17 1
Kylinsky3D 0 – 5
0 – 0 1-0
4 -4 3 (Coin Toss)
Nexus3D 0 – 5 0 – 0
1-0
4 -4 2 (Coin Toss)
Strive3D 0 – 7 0-1 0-1

0 -9 4

Round 2
Group A

Apollo3D Nexus3D Miracle3D
Score Goal Diff Rank
Apollo3D
4 – 0 8 – 0
6 12 1
Nexus3D 0 – 4
0 – 0
1 -4 2
Miracle3D 0 – 8 0 – 0

1 -8 3
Group B

UTAustinVilla Sainty3D Kylinsky3D
Score Goal Diff Rank
UTAustinVilla
8 – 0 5 – 0
6 13 1
Sainty3D 0 – 8
0 – 0
1 -8 3
Kylinsky3D 0 – 5 0 – 0

1 -5 2

Day 3
Semi FinalsFirst Match


Apollo3D 3 - 0 Kylinsky3DSecond Match

UTAustinVilla3D 6 - 0
Nexus3D

 

FinalsFirst Match


Apollo3D 0 – 1 UTAustinVilla3DSecond Match

Kylinsky3D 0 – 0 (Normal Time) Nexus3D


4 – 3 (Penalty Kicks)


Run challenge
Teams score kicks falls speed off ground one leg
UTAustinVilla 1.847 10 0 1.348 0.5 0.501
Nexus3D 1.08 10 0 0.803 0.278 0.694