قوانین

کمیته فنی

سرپرست لیگ

مجید قلی پور، دانشگاه ​آزاد اسلامی قزوین

 

اعضای کمیته فنی

احمد کرم بخش

حامد رسام فر

سید احسان مرجانی باجستانی

تیم های پذیرفته شده

  نام تيم سرپرست تيم وابستگى كشور
1 mrl Ahmad Karambakhsh Qazvin Islamic Azad University Iran

تیم های پیش ثبت نام شده

  نام تيم سرپرست تيم وابستگى كشور
1 دست آهنی حامد سیفی ندارد Iran
2 mrl Ahmad Karambakhsh Qazvin Islamic Azad University Iran

نتایج

Day 1
Day 2
Day 3