محل برگزاری مسابقات

محل برگزاری یازدهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران در محل دایمی نمایشگاه بین الملی تهران می باشد.