جدول زمان بندی یازدهمین دوره مسابقات بین الملی ربوکاپ آزاد ایران

پیش ثبت نام 

٧ آذر - ۱ ۱۵ بهمن ۱۳۹۴


بررسی فنی تیم ها

۲ - ۳۰ بهمن ۱۳۹۴

 

ثبت نام زود هنگام

۱ - ۲۱ اسفند ۱۳۹۴

 

ثبت نام با تاخیر

۲۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰ فروردین ۱۳۹۵

 

حضور و آماده سازی تیم ها در محل مسابقات 

۱۶ - ۱٧ فروردین ۱۳۹۵

 

برگزاری مسابقات (بازدید آزاد برای عموم)

۱۸ - ۲۰ فروردین ۱۳۹۵