اخبار و اطلاعیه ها


 

آخرین مهلت پرداخت هزینه ثبت نام جهت شرکت در مسابقات تا پایان امروز (دهم فروردین ماه) می باشد.

لطفا دقت بفرمایید که تمام اعضای تیم را ثبت کرده باشید، سپس اقدام به پرداخت هزینه ثبت نام بنمایید.

گروه: اخبار